Mängulinna kodukord

 • Mängulinna ruumide kasutamisel on vanusepiirang kuni 7 eluaastat. Palun võtke arvesse, et kõik atraktsioonid ei pruugi kõigile lastele eakohased olla ja meie sõidukite kaalupiirangut: autod on lastele kaaluga kuni 30 kg.
 • Mängulinnas viibivate laste turvalisuse ja ohutuse eest vastutavad nende vanemad, saatjad või peo tellija.
 • FK Arena ei vastuta külastajate tervisekahjustuste ja vigastuste eest, mis mängutoas viibimisel võivad tekkida, ega korva sellest tulenevaid kahjusid.
 • Peol vastutab ruumi rentija kogu ürituse vältel ruumi heakorra eest. Inventari rikkumisel või lõhkumisel palume sellest koheselt informeerida administraatorit. Rikutud asjad peab lapse saatja või peo tellija hüvitama.
 • Keelatud on sõidukitega üksteise rammimine, autode lõhkumine, hooletu liiklemine, ebaviisakas käitumine ja FK Arena vara tahtlikult kahjustamine.
 • Palume kõigil külastajatel kasutada vahetusjalanõusid!
 • Toitude ja jookidega võib olla ainult selleks ettenähtud alal.
 • Lahtise tule sh küünalde kasutamine ei ole lubatud.
 • Peale pidu palume visata ühekordsed nõud ja suurem praht prügikasti.
 • Ruumid palume vabastada 10 min peale broneeringu lõppu, et ka järgmine pidu saaks alata õigel ajal.
 • FK Arena ei vastuta külastajate isiklike asjade eest.
 • FK Arena ruumides on suitsetamine, alkoholi tarvitamine ja joobes viibimine rangelt keelatud!
 • Kõik jooksvad küsimused kohapeal palume esitada FK Arena administraatorile.

SOOVIME LÕBUSAT JA OHUTUT PIDU!