Miks iga kooliõpilane peaks külastama põgenemistuba

Miks põgenemistoad on noortele kasulikud?

Eestis on põgenemistube mitmetes linnades, väga erinevate teemadega ja suunatud erinevatele vanusegruppidele. Kuid kas olete mõelnud, et see meelelahutusvaldkond ei ole mitte ainult lõbus, vaid on samal ajal ka õpilasi arendav tegevus?

Kuidas matemaatika huvitavamaks muuta?

Koolides on olnud juba aastakümnete pikkune probleem see, kuidas teha nii, et lapsed oleksid rohkem matemaatikast huvitatud. Tänapäeval on seda ainet atraktiivsemaks püütud muuta nii elulisemate ülesannete kui pranglimise abil. Pliiatsi ja paberi asemele on võetud ka tahvelarvutid, et nutispordi abil õpilasi motiveerida. Kõik need tegevused on jäänud aga klassiruumi. Sellest välja poole ei olda aga varmad minema.

Huvitav matemaatika = põgenemistuba?

Ühes Inglismaa koolis avati aga lausa oma põgenemistuba „Kosmosevangla“, et leida uuenduslik viis, kuidas õpilasi matemaatikast rohkem huvitama panna. Põgenemistuba on disainitud sama kooli 11-14 aastaste õpilaste poolt. Nad mõtlesid välja stsenaariumi ja erinevad matemaatilised ülesanded, mida põgenemistoas lahendada tuleb.

Põgenemistoa eesmärgiks on muuta matemaatika õppeaine huvitavamaks ning innustada õpilasi rohkem omavahel suhtlema, arendama tiimitöö oskust ja koostööd ning olema erinevates situatsioonides loovamad. See konkreetne gümnaasium usub, et põgenemistuba on suurepärane võimalus, kuidas muuta matemaatika paeluvamaks ja lõbusamaks.

Tiimitöö aitab sind välja

Tuppa sisenedes lavastatakse õpilased süüdi kuriteos, mida nad tegelikult toime pole pannud. Neile antakse selga oranžid vangi kombinesoonid ning saadetakse futuristlikku kosmosevanglasse. Selleks, et vältida avakosmosesse lendlema sattumist, peavad nad tegema tiimitööd, lahendama mitmeid mõistatusi ja teisi õpilasi arendavaid tegevusi. Kui ülesanded lahendatud ei saa, ootab neid ees teoreetiline „karistus“.

 

Põgenemistuba motiveerib

Sedasi püüabki kool matemaatika hüvanguks ära kasutada praegust põgenemistubade trendi. Kool on veendunud, et põgenemistuba motiveerib õpilasi lahendama probleeme ja arendab nende matemaatilisi oskuseid.

Kooli direktorilt saadud tagasiside kohaselt on koolis tekkinud „sumin“, mis viis matemaatikahuviliste hinded ülesmäge. Lisaks sellele on seda projekti läbi viies paljudel õpilastel tublisti paranenud tiimitöö oskused. Kool on loomulikult väga uhke nende saavutuste üle.

Mis on põgenemistuba?

Põgenemistuba on mäng, kus mängijad pannakse luku taha ja nad peavad sealt välja pääsemiseks lahedama jada mõistatusi. Kusjuures kõike seda tuleb teha etteseatud piiratud aja jooksul.

Õpilasi arendavad tegevused ei pea jääma vaid klassiruumi

Koolid saavad muuta matemaatikat huvitavamaks, kui pakuvad õpilastele võimalusi probleeme lahendada põnevates keskkondades. See ei aita kaasa mitte ainult akadeemiliste teadmiste omandamisele, vaid pakub võimalust saada ka mitmeid teisi eluks vajalikke sotsiaalseid oskusi.

Ja nagu eelnevast võis lugeda, siis põgenemistuba on üks hea võimalus, kuidas siduda akadeemiline õpe lõbusa ja mänguliselt õpilasi arendava tegevusega.